Напасване на КЛ

НАПАСВАНЕ НА КЛ
napasvane-2

Защо е важно напасването с контактни лещи?

„Напасване на контактни лещи“ (Contact lens fitting) e процедура, при която очният специалист – контактолог избира най-подходящите контактни лещи за вас спрямо рецептата ви, формата, кривината и диаметъра на роговицата ви.

При напасването се използват диагностични контактни лещи, които са индивидуално запечатани и абсолютно идентични с лещите, които ще използвате след това. Така вече ще сте изпробвали зрението и комфорта с лещите, които евентуално ще носите в бъдеще. Специалистът – контактолог ще предостави подробни указания как да поставяте, сваляте, съхранявате и почиствате лещите си.

Предлагаме услугата „Напасване на контактни лещи“ в оптики ВИДИ в София и Пловдив

Критерии при напасване на МКЛ

Оценката при напасване на МКЛ (меки контактни лещи), става въз основа на статични и динамични критерии. Статичните критерии са позицията и относителната големина на лещата по отношения на роговицата. Ръбовете на лещата в никакъв случай не бива да са в границите на лимба, тъй като това е свързано с изразен дискомфорт и лоша центрация.

Динамичните критерии обхващат движението на лещата, когато е поставена в окото – спонтанно и при мигане. След поставяна на контактната леща в окото, офталмологът с помощта на биомикроскоп оценява множество динамични и статични критерии:

  • центрация на лещата
  • движение при поглед в основните посоки
  • движение след премигване при поглед напред
  • покриване на роговицата
  • движение след премигване при поглед нагоре
  • движение при механично въздействие на долен клепач

Неспазването на изброените критерии,може да доведе от оплаквания от главоболие и дискомфорт при гледане на близко разстояние. Лещите могат да бъдат твърде стегнати или хлабави, което се установява при напасване. Симптомите при стегната леща са: зачервяване на окото, замъгляване на зрението, болка. При „хлабава леща“ оплакванията са: влошаване на зрението и усещане за чуждо тяло в окото.

Запишете си част за преглед и напасване на предписани от наш специалист контактни лещи!

Услугата се предлага само в оптики ВИДИ в София и Пловдив!

  • Диагностика на зрението с модерна апаратура
  • Удобен начин да получите продукт и услуга на едно място
  • Ясно зрение с предпочитано от вас средство за корекция